Là sai, không có nghiên cứu nào chỉ ra thương tổn sụn khớp trực tiếp do nguyên nhân tiêm corticoide vào khớp. Ngược lại, trong một vài nghiên cứu lại cho thấy thuốc có vai tṛ bảo vệ sụn khớp. Sự lẫn lộn này có thể giải thích là nhờ có tiêm thuốc các phản ứng viêm nhẹ đi,  bệnh nhân không đau nên có những hoạt động quá đáng trên khớp đă bị bệnh từ trước.

Chính v́ thế, người ta không nhắc lại điều trị một cách thường xuyên và trước hết không chỉ định mù, không có chẩn đoán rơ ràng.

 

Quay lại trang tiêm vào khớp