Kỹ thuật tạo hnh  LCP

Giống như tạo hnh dy chằng cho trước, phẫu thuật dng gn ghp để lm thnh một dy chằng cho sau mới để thay thế cho dy chằng cũ bị hỏng hay khng thể khu được.

 

 

Hnh ảnh của LCP sau khi đ lấy LCA  ra)

 

Mảnh ghp

Thng thường người ta dng ghp tự thn, c nghĩa l gn được lấy ra từ trn gối của bệnh nhn. C thể dng gn bnh ch, hay gn cơ thẳng trong, gn cơ bn gn (DIDT) rất hiếm khi phải dng vật liệu nhn tạo.

 

Lấy gn bnh ch

Lấy gn của cơ chn ngỗng

DI+DT chập 2

=

4 b

Đường hầm xương

Hai đường hầm xương, một ở xương chy , một ở xương đi, cho php luồn mảnh ghp vo trong khớp, để đặt thay vị tr dy chằng cho sau cũ.

 

xương chy, Dng một thước ngắm đặt ở trong khớp để khoan trước một kim kirschner định hướng cho đường hầm, sau đ dng khoan to khoan rộng ra tạo đường hầm theo kim dẫn đường ở xương chy.

Cũng bằng cch đ, tạo một đường hầm ở xương đi, nằm ở lồi cầu trong, c thể lm hai đường hầm để ti tạo lại dy chằng cho sau  gần với hnh thi giải phẫu tự nhin hơn.

 

Thứơc ngắm xương chy

Thước ngắm xương đi

Đặt gn ghp

Đặt gn ghp vo vị tr bn trong của khớp, sau khi đ chui qua đường hầm. Sau đ cần căng tối đa gn ghp v cố định chng ở trong đường hầm bằng vis chen vo giữa, giống như trong mổ dy chằng cho trước: hoặc c thể dng thm cặp agrafe.

 

Như thế dy chằng mới đ nằm thay thế ở tại vị tr chnh xc của dy chằng cho sau đ đứt.

  Quay lại LCP

Nhiều hnh ảnh được trch dẫn trong  CD-ROM "The interactive Knee" de Primal Picture